skip to Main Content
06 829 963 09

Nieuwe beleidsvisie

  • 23 maart 2023

Berltsum als “Blue zone” Doel van de vereniging. In voorgaande ledenvergaderingen is afgesproken dat de vereniging inhoudelijke initiatieven ondersteund, passend…

Notulen ALV 2022

  • 23 maart 2023

Notulen van de Algemene ledenvergadering op 3 mei 2022 in het Groene Kruisgebouw. Aanwezig van bestuur: J .Anema, W. Groen,…

Agenda ALV 12 april

  • 23 maart 2023

Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum _________________________________________________________________________________________________________________ Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene …

Agenda Ledenvergadering 3 mei 2022

  • 28 april 2022

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum / Wier e.o. Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum Hierbij bent u van harte…

Ledenvergadering 6 oktober 2021

  • 14 september 2021

Gebouw:   Sportleane 7 , 9041 EC  Berlikum Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering.…

Ledenvergadering 30 september 2020

  • 2 juni 2021

In verband met de Corona-maatregelen is de ledenvergadering later gehouden en wel op 30 september 2020. Vanwege de gewenste sociale…