skip to Main Content
06 829 963 09

Mijn naam is Fedde van der Graaf, geboren en getogen in Berltsum sinds 1955. Getrouwd met Hennie en samen de ouders van drie zonen die in de loop van de tijd hebben gezorgd voor drie scho(o)ne dochters. Inmiddels de trotse Pake en Beppe van 4 kleinkinderen.

Na een werkzaam leven dat is gestart bij de toenmalige CCF in Leeuwarden en bij haar rechtsopvolgers ben ik in 2020 gestopt met werken bij Royal Friesland Campina in Wolvega en dus inmiddels met pensioen.

Bestuurlijke ervaring opgedaan bij met name de kaatsvereniging Wardy en de kv Berlikum waar ik de functie van penningmeester vervulde en in 2014 afscheid nam van een bestuurlijke rol. Inmiddels dus alle tijd om de rol van penningmeester op me te nemen van het Groene Kruis Berlikum Wier e.o. en op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een vereniging die zich richt op zorg en welzijn in Berltsum.