vereniging het groene kruis berlikum - wier e.o.

Op werkdagen is het uitleenmagazijn geopend van 17.30 tot 18.00 uur. Onze beheerster zal u met raad en daad bijstaan.

VERENIGING HET GROENE KRUIS BERLIKUM/WIER e.o.
UITLEENVOORWAARDEN ZORGMATERIALEN EN VERPLEEGARTIKELEN
Geacht lid,

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de door ons beschikbaar gestelde artikelen en maken deel uit van huishoudelijk reglement van de Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.

1. Recht op uitleen
Uitsluitend onze geregistreerde leden en hun inwonende gezinsleden hebben recht op gratis uitleen van ons pakket gedurende 3 maanden maximaal. Deze termijn van 3 maanden kan op verzoek nog 1 maal gratis worden verlengd naar 6 maanden. Mocht u na deze 6 maanden het artikel nog nodig hebben, dan dient u dit zelf aan te schaffen, waarbij u via de VWG of Zorgverzekaar kunt informeren over de aanvraagprocedure. Niet alle artikelen worden in eigendom verstrekt. Alleen in uitzonderlijke situaties, te bepalen door de bestuurder kunt u na 6 maanden een artikel huren van de vereniging. Niet leden dienen direct lid te worden bij uitleen. Volledige jaarcontributie is van toepassing, contant te betalen bij aflevering.

2. Samenstelling van het pakket
Wij verstrekken in eigen beheer een breed scala aan artikelen. De bekendste zijn wel de krukken, loophulpen, rollatoren, rolstoelen en kleinmaterialen. Desgewenst kunt u bij onze uitleen een volledige lijst van het pakket opvragen.

3. Borgsom en huursom
Aangezien de zorgmaterialen zo verantwoord mogelijk moeten worden ingezet behouden wij ons het recht voor om bij de zeer kostbare artikelen (bijvoorbeeld elektronische babyweegschaal) een borgsom van u te verlangen. Daarnaast is voor de babyweegschaal een huur van €3,50 per week verschuldigd.

4. Duur van de uitleen en gebruiksvoorschrift
Bij uitgifte van materiaal tekent u voor ontvangst af magazijn. U blijft in de uitleenperiode aansprakelijk voor het in goede staat houden en schoon inleveren van uitgeleende artikelen. Onderverhuur of in gebruik geven aan derden (niet-leden) is niet toegestaan. De eventuele kosten van onderhoud, herstel en/of vervanging, veroorzaakt door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik zijn voor uw rekening. Gedurende de gehele uitleenperiode is alle risico voor de artikelen voor de persoon die het materiaal leent. De vereniging zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek. U bent zuinig op het artikel en verantwoordelijk voor een gebruik van het artikel overeenkomstig de bestemming.

5. Aansprakelijkheid
De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van personen die de artikelen leent dan wel van derden, veroorzaakt door de geleende artikelen, danwel voor enig lichamelijk letsel wat door de geleende artikelen wordt veroorzaakt. Indien naar oordeel van de vereniging de artikelen niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt, heeft zij het recht om de overeenkomst van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Artikel is onvervreemdbaar eigendom en is direct opeisbaar. De persoon die het artikel heeft geleend zal de medewerking verlenen om e.e.a. persoonlijk terug te bezorgen.

6. Akkoordverklaring
Ondertekening van het uitleenformulier betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals hierin genoemd.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.