vereniging het groene kruis berlikum - wier e.o.

 

Op werkdagen is het uitleenmagazijn geopend van 17.30 tot 18.00 uur.

Welkom op de website van Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o. Een vereniging die zich richt op zorg en welzijn in Berltsum. De vereniging exploiteert een gebouw waar verschillende aanbieders van zorg en welzijn gebruik van maken. Door Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o wordt mogelijk gemaakt:

-                     een consultatiebureau;

-                     huisvesting voor de vrijwilligerscentrale;

-                     een kantoor voor de ouderenadviseur;

-                     uitleen van hulpmiddelen in samenwerking met het hulpmiddelen centrum;

-                     een kantoor voor de thuiszorg;

-                     een ruimte voor een fysiotherapeut;

-                     een ruimte voor een verloskundige;                 

-                     een spreekkamer voor het maatschappelijk werk.

Ook kunt u in het gebouw terecht voor bloedprikken, voorlichtingsavonden en het bevolkingsonderzoek. Ja, inderdaad, er gebeurt wat in het gebouw aan de Sportleane in Berltsum. Allemaal onder één dak. Dat willen we zo houden en het liefst uitbreiden. Waarom? Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Berltsum en Wier zo optimaal mogelijk te houden. We gunnen dit de bewoners en met een aantal fanatieke vrijwilligers zetten we ons hiervoor in. Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier: Een mooi voorbeeld van burgerkracht.

Dit zien we niet vaak in het land en we worden er om geroemd. De vereniging staat midden in de samenleving en heeft nauwe banden met de gemeente Menaldumadeel. En dat is belangrijk omdat de lokale overheid steeds belangrijker wordt op het gebied  van zorg en welzijn. We helpen de gemeente graag hierbij. We zijn er klaar voor.

Het is dan ook belangrijk om het ledenbestand op peil te houden. De contributie is immers een belangrijke inkomstenbron. Als u nog geen lid bent, dan kunt u zich alsnog aanmelden. Verder op deze website leest u hoe en wat daar de voordelen van zijn.

Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/Wier e.o.

voor zorg en welzijn in Berlikum/Wier

voor omzien naar elkaar.

Het Bestuur

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.