skip to Main Content
0518 46 16 80

Thuizorg Het Friese Land

Bij Thuiszorg Het Friese Land staan we dag en nacht voor u klaar. Met ruim tweeduizend bevlogen medewerkers bieden we in Friesland zorg, ondersteuning en begeleiding aan.

Welzijn De Skule

De Skûle Welzijn bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn.

Fysiotherapie De Trije

Als fysiotherapeut zie ik het als mijn missie om gemotiveerde mensen te helpen om beter en pijnvrij te kunnen bewegen, zodat ze in staat zijn hun leven weer op te pakken en hun dromen na te jagen en te verwezenlijken.

FysioStiens

Bij FysioStiens behandelen we geen klachten, maar mensen met klachten. Uw klacht kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is het de kunst om voor iedere patiënt de juiste behandeling op maat te kiezen.

Veiligheidsregio Fryslân

Wanneer je kindje tussen de 0 en 4 jaar is, krijg je als ouder automatisch veel te maken met het consultatiebureau. Ook wanneer je kind ouder is dan 4 mag je, om je te ondersteunen bij de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van je kind, – vrijwillig en kosteloos – een beroep doen op de kennis en deskundigheid van het consultatiebureau.

Trombosedienst

Het huisartsen Laboratorium Friesland verzorgd het zogenaamde ‘bloedprikken’ op onze locatie in Berltsum.

Versloskundige Praktijk Stiens

Verloskundigepraktijk Stiens e/o is een gezellige plattelands praktijk in Friesland ten Noorden van Leeuwarden. Als verloskundige praktijk maken wij ons sterk voor persoonlijke aandacht voor aanstaande ouders en het ongeboren kindje.

Voor zorg en welzijn in Berlikum & Wier. Voor omzien naar elkaar.